Oops...
Slider with alias home2 not found.

[wpedon id=15750]

כל בעלי החיים באשר הם זקוקים לבטחון והגנה ועלינו מוטלת החובה לספק להם זאת.

הצטרפו אלינו

אם יש לך נסיון בתחום האיסוף…

אם תחום בעלי החיים קרוב ללבך…

אנחנו רוצים אותך!

הכירו את הצוות

ארגון פטרואה מביא חדשנות בתחום זכויות בעלי החיים

אספנו את מיטב המוחות מתחום המודיעין והשטח

בכדי לתת מענה למציאות הקשה של בעלי החיים בישראל

ניגמה

מערכת דיווחים לעבירות על חוק צער בע״ח
ניגמה משנה את כללי המשחקומאפשרת לך לשנות את מצבם של בעלי החיים לטובה.