מחלקת דוברות ויח”צ מטפלת במכלול יחסי הציבור של ארגון PTROA, זאת על פי דרכי פעילות שנקבעו על ידי הארגון. המחלקה יוזמת, מתכננת ומארגנת את מערך הדוברות אל מול גורמי התקשורת השונים.

כמו כן, אחראית המחלקה על הפצת מידע הקשור לפעילותו של הארגון, ארגון כנסים, הפצת חומרי הסברה, הפקת ועריכת אתר האינטרנט של הארגון.

טופס יצירת קשר
Can't read the above security code? Refresh