המשימה שלנו

המשימה שלנו 2018-02-25T02:02:49+00:00

הארגון פועל על פי עקרון מנחה אחד אשר יוצר את מסגרת עבודתו והוא שמירה בנחישות על זכויותיהם הבסיסיות של כלל בעלי החיים באשר הם. על מנת לממש את יעודו, מפעיל הארגון יחידת איסוף. האנשים המרכיבים את היחידה הינם בוגרי יחידות עלית בצבא הישראלי ויחידות מודיעין ממלכתיות אחרות. אנשים אלו נבחרים בקפידה באמצעות תהליך סינון הבודק את יכולותיהם בתחומים מסוימים. לאחר שהתקבלו, עוברים אנשים אלו תהליך הכשרה שמכין אותם לפעילות בשטח ובדסק. בכדי להשיג את יעדיו רואה הארגון חשיבות רבה בהפעלת אנשים ברמה גבוהה, זאת על מנת שיוכלו להביא לתוצאות ממשיות ו”לספק את הסחורה”.

בתחום פעילותו של הארגון

 • איתור וחשיפת קרבות כלבים
 • סחר לא חוקי בבעלי חיים
 • התעללות בבעלי חיים
 • ניסויים לא חוקיים בבעלי חיים
 • עבירות בתחום משק החי
 • מופעים, תצוגות ותערוכות לא חוקיים
 • הזנחה
 • העבדה סוסי משא בפרך
 • ציד בלתי חוקי
 • שינוי רקמה חיה
 • החזקה בלתי חוקית של חיות בר
 • עבירות על חוק הרופאים הוטרינרים
 • אטרקציות רכיבה על סוסים
 • הלעטת אווזים
 • פינות ליטוף ומופעים
 • מרוצי סוסים לא חוקיים

מטרת הארגון היא שינוי המציאות הקיימת היום בחברה בכל הנוגע ליחס לבעלי החיים ולרווחתם, זאת באמצעות שמירה על זכויותיהם של כלל בעלי החיים. הבסיס לקיומו של הארגון וצביונו נוצרו מתוך ההכרה בזכותם הטבעית של כלל בעלי החיים לחיות בכבוד ובבטחון. הארגון מרכז את מאמציו בתחום המודיעין ואיסוף המידע.

המשימות העיקריות שלנו:

מודיעין

איסוף מידע, אשר משמש כלי רב ערך בהתמודדות מול עבריינים, השקעת משאבים רבים באיסוף ידיעות אודות עברות המתבצעות בתחום. ניתוח ועיבוד המידע לכדי ערך ממשי. הארגון משמש כעיניים וכאוזניים המתריעות מפני תופעות מגמתיות. סוד הצלחתו של הארגון תלויה במידה רבה בחשאיותו.

הטמעה

שינוי התפיסה החברתית בכל שכבות האוכלוסיה בנוגע ליחס לבעלי החיים ולרווחתם, העברת המסר כי בעלי החיים זקוקים לבטחון והגנה וליחס בהתאם לכללים וקודים חברתיים שונים מכפי שנהוגים כיום ובסופו של דבר, שינוי התודעה בחברה בתחום זה.

מחקר

שימוש במידע הרב שנאגר בארגון כמידע מודיעיני והפיכתו למידע אקדמי המסייע בבבניית תמונת מצב על הנעשה במדינת ישראל בתחום, תוך הבנת המקור לתופעות הקיימות בתחום זה, לרבות מעקב תמידי אחר התופעות הללו כתמונת מצב משתנה.