קודים להתנהגות

קודים להתנהגות 2016-10-31T23:17:40+00:00

מתנדב יקר, שלום רב.

ארגון פטרואה הינו ארגון אזרחי ציבורי אשר פועל לאיסוף ראיות על חוק צער בעלי חיים והוא מוכר כך על ידי משרד המשפטים. הראיות אותן אוסף הארגון מהוות את הבסיס לתיקי האיסוף ועליהן להיות מושגות בדרך אובייקטיבית, ללא פרשנות או הטיה של המציאות. זהו בסיס קיומו של הארגון. כל דרך אחרת שאינה חוקית, מוטה או שאינה רלוונטית תביא לקעקוע אמינותו של הארגון ולערעור הבסיס עליו הוא קיים. בנוסף, ארגון פטרואה מחויב לשמירה על בטחון אנשיו ובטחון המידע שברשותו, לרבות שיטות פעולה, מטרות, כוונות ומשימות. בארגון נקבעו נהלים אשר נועדו לשרת אינטרסים אלו. להלן הנחיות וקודים להתנהגות המחייבים כל נציג אשר פועל במסגרת הארגון ו/או מטעמו, לרבות מועמד אשר החל בתהליך בדיקה בן 3 חודשים שהוא חלק מתהליך איתור המועמדים. חשוב לקרוא בעיון רב הנחיות אלו ולפעול על פיהן.

פעילות מבצעית

אין לבצע פעילות מבצעית (פעילות מבצעית – פעולה שמתבצעת לצורך איסוף מידע ותיעוד ראיות בתחום חוק צער בעלי חיים) שאינה במסגרת הארגון ואשר לא ניתן לה אישור רשמי מטעם הארגון, לרבות שימוש במשאבי הארגון (משאבים – כח אדם ואמצעים).

העדרות ממושכת

לפני העדרות העולה על 7 ימים (חופשה בארץ או בחו”ל, שרות מילואים, לימודים ומבחנים, פסק זמן יזום וכו’), יש לשלוח הודעה על כך לרכזת מטה ראשונה. מידע זה יוזן במערכת ויאפשר לארגון מעקב אחר כמות כח האדם העומדת לרשותו בכל זמן נתון.

פעילות חוץ ארגונית

ככלל, ארגון פטרואה אינו מארגן פעילויות מחאתיות (כנסים, הפגנות, התאגדויות, עצומות וכדומה). ואינו משתתף בפעילויות כאלו ואשר אורגנו על ידי גורמים אחרים.

 • לא ניתן להתנדב או לפעול במסגרת אחרת הקשורה לבעלי חיים בתפקידי מפתח (ניהול, ארגון, חברות בועד). אין הגבלה על פעילות התנדבותית אחרת.
 • אין להשתתף בפעילות מחאתית בנושא בעלי חיים.
 • מתנדב בארגון לא יביע עמדה מחאתית באופן פומבי באמצעי התקשורת או ברשת האינטרנט, לרבות שיתופים של תמונות, סרטונים וסטטוסים שהועלו על ידי אחרים ואשר קיימת בהם הבעת מחאה שנויה במחלוקת.
 • אין להעלות פוסטים, תמונות וקטעי וידאו המסגירים מיקומים, כגון: מספרי טלפון, כתובת מגורים, מקום עבודה, מוסד אקדמי וכדומה.

הערה: במכשירי הטלפון החכמים ובמצלמות החדשות קיימת אפשרות לצרוב מיקום על גבי הקובץ באמצעות שימוש ברכיב ה-gps. ניתן לבטל אפשרות זו ישירות במכשיר.

 • אנשי הארגון לא יהיו “חברים” ביניהם ברשתות חברתיות ולא יתקשרו באמצעים גלויים, כמו: שיתופים הדדיים, העלאת תמונות או קטעי וידאו משותפים וכו’, זאת על מנת למנוע חשיפה.

שימוש בסמים

חל איסור על שימוש בסמים מכל הסוגים, או הימצאות בנוכחות משתמשים בסמים, השתתפות באירוע אשר יש לגביו חשד שהמשתתפים בו משתמשים בסמים.

אבטחת מידע

 • מידע וחומרים השייכים לארגון ישמרו אך ורק על אמצעי שסופק על ידי הארגון (מחשב, דיסק חיצוני, דיסק און קי, כרטיס זיכרון וכדומה).
 • חל איסור על העברת מידע המצוי ברשות אנשי הארגון לגורם אשר לא הוסמך לכך ו/או שלא אושר לכך על ידי הארגון.
 • אין להדפיס מידע במדפסת ביתית/אישית שלא סופקה על ידי הארגון לצורך כך.
 • אין לבצע העתקתה/העברה של מידע על גבי מדיה מגנטית בשום צורה שהיא.
 • אין למסור ו/או להעביר מידע חסוי (משימות, שיטות, כוונות ומטרות) באמצעות הטלפון הנייד, תיבת דואר אלקטרוני שלא סופקה על ידי הארגון, תוכנות מסרים.

שימוש בשם הארגון

אין לבצע פעילות מבצעית (פעילות מבצעית – פעולה שמתבצעת לצורך איסוף מידע ותיעוד ראיות בתחום חוק צער בעלי חיים) שאינה במסגרת הארגון ואשר לא ניתן לה אישור רשמי מטעם הארגון, לרבות שימוש במשאבי הארגון (משאבים – כח אדם ואמצעים).

טלפונים חכמים

 • אין למסור את מספרי הטלפון לגורמים שאינם רלוונטיים לפעילות (חברים, משפחה, שותפים לעבודה).
 • אין להעביר מכשירים אלו לגורמים אשר לא אושרו לכך מטעם הארגון.
 • במידה ואבד טלפון חכם, יודיע על כך מי שהחזיק בו באופן מיידי לקצין המודיעין של הארגון, על מנת שיפעל לאתרו ובמידת הצורך, אף לחסימתו מרחוק ומחיקת כל המידע המצוי בו.

מחשבים

הארגון מספק לאנשיו מחשבים ניידים ונייחים מסוג מקינטוש בלבד. מחשבים אלו מחוברים ברשת פרטית vpn לשרת ראשי. על מנת להגן על המידע המצוי במחשבים אלו יש לנהוג על פי הכללים הבאים:

 • יש לקבוע סיסמה בת ארבעה תוים ומעלה ואשר אינה מזוהה עם פרטים אישיים (שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, תאריך לידה וכדומה). סיסמה זו יש לשנות אחת לחודש.
 • מחשב נישא יהיה ברשותו ובהשגחתו של המחזיק בו מטעם הארגון. מחשב נישא/נייד שמצוי בביתו של איש הארגון יהיה מאובטח לשם מניעת כניסה או שימוש של משתמשים שאינם מורשים לכך (בני משפחה, חברים וכו’).
 • במידה ומחשב נישא/נייח נעלם (אבד או נגנב), מיד עם גילוי דבר ההעלמות יודיע על כך הגורם אשר המחשב היה ברשותו לקצין מודיעין או רכזת מטה ראשונה, זאת על מנת שבארגון יפעלו לאיתור המחשב באופן מיידי ובמידת הצורך לחסימתו מרחוק ומחיקת המידע המצוי בו.
 • אין להעביר מחשב לאחר שאינו מורשה ולא אושר לכך מטעם הארגון.
 • במקום ציבורי יש לדאוג כי על מחשב נייד לא יופיע כל סממן המזוהה עם הארגון (לרבות תמונת רקע ושומר מסך).

מאגרי מידע

 • אין לשנות פרטי כניסה למערכת באופן עצמאי וללא אישור הרמה הממונה.
 • במערכת קיימות הרשאות. לא יאפשר גורם מוסמך בשום מקרה מתן הרשאה אחרת מזו שנקבעה על ידי מי שהוסמך במתן הרשאות.

איומים

במידה ומתבצעת הפרה של אחד הסעיפים במודע, בשוגג או מבלי ידיעתו של איש הארגון, תוגדר הפרה זאת כפירצה (שם קוד – “פירצה בגדר”). לכל פירצה קיימת תגובה יעודית (שם קוד – “בריח”).

פירצת אבטחה

במידה ומתבצעת הפרה של אחד הסעיפים הנ”ל, במודע, בשוגג או מבלי ידיעתו של איש הארגון, תוגדר הפרה זאת כפירצת אבטחה (שם קוד – “פירצה בגדר”), כנגדה יופעל נוהל כתגובה יעודית (שם קוד – “בריח”).

תודה רבה על שיתוף הפעולה ארגון פטרואה

*אין להדפיס מסמך זה, אין להעבירו לאחר ו/או לשמרו באמצעי דיגיטלי