מידע למועמד 2016-11-02T14:02:30+00:00

מידע למועמד:

מועמד יקר, אנא קרא את המידע המפורט בדף זה בעיון. המידע חיוני עבורך ויאפשר לך לקבל רקע אודות ארגון פטרואה ופועלו טרם הגיעך לראיון.

המציאות הקיימת:

בישראל קיים חוק צער בעלי חיים אך המציאות בשטח שונה בתכלית מהמציאות שהחוק בפועל היה אמור להשיג. מדובר בתחום פרוץ לחלוטין כאשר בטחונו של בעל החיים, כבודו ואפילו חייו נתונים לחסדינו שלנו – בני האדם.

במציאות הקיימת היום בישראל יכול כל אזרח לעשות שימוש בבלי החיים לתועלתו האישית, כאשר בעלי החיים נתפסים כאמצעי לשם הפקת רווחים או תועלת אישית אחרת, או פשוט לצורך שעשוע. במקרים רבים אותם עבריינים לא תמיד מודעים לעבירות אותם הם מבצעים ולסבל שהם גורמים לבעלי החיים.

גם מקרים אשר מאותרים ומטופלים על ידי הרשויות לא תמיד מגיעים לידי מיצוי משפטי, זאת בשל חוסר בראיות ממשיות ולעתים בשל העובדה שתחום זה לא נמצא על סדר היום הציבורי. הדבר קשה שבעתיים מכיון שמדובר באוכלוסיה שאינה יכולה להשמיע את קולה.

הפעילות בפועל מתבצעת בעיקר מעל פני השטח, אך זהו רק קצהו של הקרחון והמקרים הקשים והרבים נמצאים עמוק מתחת לפני השטח.

התופעות הקיימות הן: קרבות כלבים, סחר בבע”ח, עבירות משק חי, המתה המונית ברעל, התעללות, הזנחה, מופעים לא חוקיים, אטרקציות רכיבה, ניסויים לא חוקיים, שינויי ריקמה ועוד.

בישראל פועלות עמותות רבות למען בעלי חיים, אך משאביהם דלים והעומס המוטל עליהם הוא רב וקשה מנשוא.

אודות ארגון פטרואה ויעודו.

ארגון פטרואה נוסד בשנת 2009 והוא מוכר על ידי משרד המשפטים כארגון הפועל לשמירה על זכויותיהם של כלל בעלי החיים בישראל. בנוסף מוגדר ארגון פטרואה כגוף הפועל לאיסוף ואיתור עבירות על חוק צער בעלי חיים שמבוצעות על ידי אזרחים וגופים אחרים.

יעוד הארגון הינו לשנות את התפיסה הקיימת בחברה בנוגע ליחסה לבעלי חיים – שינוי באמצעות יצירת מציאות חדשה.
שיטת העבודה של הארגון היא זיהוי תופעות הקיימות בישראל בתחום חוק צער בעלי חיים ומיפוי מדינת ישראל ביחס לכל תופעה ותופעה.

המיפוי כולל: סימון איזורים, עוצמות, גורמים מעורבים, שיטות פעולה, חתכי אוכלוסיה ועוד.
בנוסף לומדים בארגון על הסיבות להיווצרות תופעות אלו, חשוב לנו לדעת מדוע הן נוצרות, מהי תפיסתם של אותם גורמים ומהי רמת המודעות שלהם לעבירות אותן הם מבצעים.

פעילות זו הינה יסודית ודורשת אורך רוח ויכולת התמדה. תהליך המיפוי אינו קל אך בסופו של דבר מאפשר לארגון שליטה מלאה בשטח ובמידע ובכך היכולת לתת את המענה הנכון.

הנחת העבודה שלנו קובעת כי חשיפת התופעות הללו באופן מלא תאפשר עקירתן מהשורש וקביעת מציאות חדשה בה בעלי החיים יזכו לחיים של כבוד ובטחון.

במקביל למיפוי התופעות השונות, בארגון מאתרים יעדים נקודתיים. המידע הנאסף אודותם כולל: עבירות שביצעו, פרטים מזהים, שיטות עבודה, היקף הכנסות ועוד. תיקי האיסוף שנבנים מציגים תמונה רחבה ומלאה ככל הניתן אודות פעילותם של יעדים אלו, לרבות ראיות מרשיעות לצורך מיצוי ההליך החקירתי והמשפטי מצד הרשויות הרלוונטיות.

בדרך זו בארגון מגשרים על הפער הגדול הקיים בין דרישות חוק צער בעלי חיים ובין הרשויות השונות. פער זה קיים בשל העדר המנגנון המתאים, השיטה, כח האדם המקצועי, הידע והיכלות להתמודד מול תופעות אלו. ארגון פטרואה בא לענות על צורך זה ואף בא בשיתוף פעולה עם הרשויות השונות על מנת להשיג את היעדים המוצבים למולו.

יש לציין כי הארגון אוסר על אנשיו להשתתף בהפגנות, כנסים ופעילויות הקשורות לבעלי חיים, זאת מתוך מטרה לשמור על אופיו וצביונו.

שיטת העבודה:

פעילות הארגון רובה ככולה מתבצעת באופן סמוי. אין אנשי הארגון הפועלים בתפקידים השונים נחשפים ואין הם באים במגע גלוי עם היעדים. לכן בארגון קיימות הנחיות ברורות על פיהן פועלים אנשיו אשר באות להגן עליהם מפני חשיפה.

הארגון אינו מתערב בנעשה בשטח אלא מתעד את המציאות כפי שהיא, זאת במטרה להביא לחשיפתה. הפעילות כולה מבוצעת באופן לגיטימי ובהתאם לכללים וההנחיות שהוגדרו בארגון, תוך שמירה על מגבלות החוק.

שיטות הפעולה בארגון לקוחות משיטות קיימות ומוכחות שהותאמו לאופי הפעילות של הארגון.

הארגון משתמש באמצעים טכנולוגיים איכותים המאפשרים לו להשיג את מטרותיו באופן ברור ומוחלט.

פעילות יחידת השטח כוללת את כל המאפיינים הנדרשים לשם השגת הידיעות הדרושות בסביבה בעלת מאפיינים מיוחדים.

מבנה הארגון:

לשם ביצוע המשימות השונות בארגון פטרואה פועלת יחידת איסוף שמהווה את ליבת הארגון. יחידה זו מורכבת משתי יחידות משנה: יחידת המחקר המודיעיני ויחידת השטח.

יחידת המחקר המודיעיני פועלת בתחום ניתוח המידע והאיסוף ברשת. יחידה זו מורכבת אך ורק ממתנדבים יוצאי יחידות מודיעין בצה”ל בעלי נסיון בהפעלת מערכות מידע. הארגון מפעיל מערכת מידע הכוללת את כל המידע הרלוונטי לתחום.

יחידת השטח מורכבת מנשים וגברים, בעלי רקע בטחוני אותו רכשו במסגרות שונות. מתנדבים אלו נבחרו בקפידה ולאחר תהליך סינון קפדני. מתנדבים אלו עוברים הכשרה לשם התאמתם לפעילויות ברמות השונות

ביחידת השטח פועלים שני דרגים: הדרג המקצועי והדרג התומך.

בדרג המקצועי פועלים מתנדבים אשר אותרו כבעלי כישורים מיוחדים (רובם קציני צה”ל במיל, בעלי נסיון בטחוני נוסף במסגרות אחרות), זאת בנוסף ליכולתם ורצונם העז לשלב את הפעילות במסגרת הארגון בסדר היום שלהם. מתנדבים אלו עוברים הכשרה ברמה גבוהה ולרוב יבצעו את הפעילות הדורשת רמת מיומנות גבוהה.

בדרג התומך נמצאים מתנדבים אשר גם להם נתונים ומאפיינים התואמים את דרישות הארגון, אך אנשים אלו עוברים הכשרה ברמה בסיסית, זאת לרוב בשל רצונם לקחת חלק בפעילות הארגון, אך לרוב אינם מסוגלים לבצע פעילות בתדירות גבוהה בשל מחויבויות בחייהם הפרטיים.

ביחידת האיסוף פועלים בעלי ובעלות תפקידים נוספים ומיוחדים אשר אין כאן המקום לפרט אודותם.

הארגון מתפתח ומשתבח דרך קבע הודות לידע ולנסיון שכל מתנדב מביא עמו.

תהליך איתור המועמדים:

לשם איתור המתנדבים המתאימים, בארגון מפעילים תהליך סינון. תהליך זה בנוי משלבים, כאשר בכל שלב נבחן המועמד על פי מאפיינים שונים:.

1. מילוי טופס ראשוני דרך האינטרנט.

2. קיום ראיון ראשוני הנועד להתרשמות כללית

3. בדיקת רקע

4. מילוי טפסים (הטפסים נשלחים בדואר רשום לביתו של המועמד)

5. קיום ראיון שני

6. בדיקת פוליגרף

7. מבחן שטח ראשון

8. כניסה לשלושה חודשי בדיקה

9. שני מבחני שטח נוספים בדרגות קושי שונות (מתקיימים במסגרת תקופת הבדיקה)

בתום התהליך המועמד נכנס לפעילות שוטפת בארגון כאיש פטרואה מן המנין.

הדרישות מהמתנדב:

בראש ובראשונה על המתנדב להכיר בעובדה כי אין ההתנדבות בארגון דומה להתנדבות המוכרת לנו. בפעילות מסוג זה נדרשת מהמתנדב רמה גבוהה של אחריות ואף יכולת ומוכנות מצידו לשלב את הפעילות במסגרת הארגון בסדר היום שלו.

ברור לנו כי מדובר באנשים אשר חשוב להם לקחת חלק בארגון ולפעול מתוכו לשינוי המציאות הקיימת ובמקביל הם מנהלים חיים מלאים (עבודה, לימודים וכו’), לכן אנו דואגים להיות עם האצבע על הדופק.

במקביל לפעילות, המתנדבים נדרשים לעבור תכנית הכשרה, כל בעל תפקיד עובר הכשרה המתאימה לתפקידו.